nu

ET 7-DOBBELT ALBUM MED TILHØRENDE DREJE-BOG


Et album-værk og en bog, der drejer sig om et centralt vendepunkt i historien


Et album og en drejebog, der har centrum i nu-ets allesteds-nærvær

Endelig billede 1

I ly af coronatidens arbejds-ro har sanger & sangskriver Søren Eppler færdiggjort og mangfoldiggjort sin drejebog til det syv-dobbelte album med titlen ”nu” – og offentliggør endelig også d. 02/12-2021 den færdig-mastrede ”nu-plugged-version” af det syv-foldige albums 96 sange på sin egen streaming-portal


Det sætter mig i stand til at invitere lytteren og læseren indenfor i mit værksted allerede ”nu”(!), hvor den mangfoldiggjorte bog og streaming-portal tilsammen giver mulighed for at opleve helheden i værket Og selvom det er i dét jeg kalder en ”nu-plugged” – eller ”un-plugged” ( 1.0)-hjemmestudie-version af sangene, og at alle de 7 albums senere forventes og planlægges til at udkomme i studie-indspillet og band-produceret format, så giver denne 1.0-nu-plugged-version – som sagt - allerede ”nu” - rigelig med god og velklingende mulighed for at opleve værkets sange og hele værk-rejsens form, forløb og udviklende helhed.


Værket ”nu” gennemløber således en ydre verdens-rejse og en indre udviklings- og dannelses-rejse - og det sker alt sammen gennem en både musikalsk og poetisk rejse gennem 7 kontinenter og gennem 7 tilsvarende livskvaliteter og livs-områder


Titler på de enkelte albums: ”Rigdom i Europa”, ”Lidenskab i Sydamerika”, ”Succes i Nordamerika”, ”Kærlighed i Asien”, ”Genialitet i Australien”, ”Visdom i Afrika” ( m.fl. ) anslår tydeligt nogle af de strenge og områder værket bevæger sig undersøgende , oplevende og udviklende igennem –


I digterisk/lyrisk jeg- og vi-form fortælles historien om en nutidig og meget nærværende rejse gennem et historisk afgørende vendepunkt – og en bevægelse fra en gammel verden og tilværelses-form til en ny verden og tilværelses-form


Jeg har tilstræbt at vække sjælen op til oplevelsen af et bæredygtigt liv i verden – førende frem til en om muligt bæredygtig verden i livet – og et grundlæggende ønske har også været at besvare livets helt store spørgsmål som: ”Hvor kommer vi fra? , ”Hvem er vi?” og ”Hvor er vi på vej hen?”


De allerførste spørgsmål jeg stillede til mig selv i nu-værk-kompositionens begyndelse, lød endda således: ”Hvad er mennesket ?!” - ( ”Hvad er meningen ?!”) - og ”Hvad er universet?!”


Jeg har så godt som muligt ladet sangene og udviklingen i værket besvare disse store spørgsmål på en lyrisk, poetisk, ( humoristisk ) og musikalsk måde – og jeg har tilstræbt at ville give lytteren en helheds-præget, healende & opløftende oplevelse – og gennem den lange rejses udfordringer kommer man virkelig rundt i de forskellige afkroge af verden & af livet som helhed! Sidste album/kapitel har titlen ”Harmoni i Hjemmet” – men for at nå så langt, vil jeg absolut anbefale lytteren/læseren at give værkets forløb i sin helhed af de 7 albums og dets 96 sange en lytte- og læse-værdig chance, fra hjertet i tillid og nysgerrighed


Det er sagt på en poetisk måde også hensigten, at man ved at gennemlytte og gennemleve hele forløbet tilsammen, får stemt sin sjæls guitarstrenge, så de ved rejsens ende klinger bedre og mere harmonisk sammen og tilsammen


Om man ligefrem bliver et bedre, mere lykkeligt & mere bæredygtigt orienteret menneske af at gennemlytte hele værket (opmærksomt og medlevende ) kan jeg selvfølgelig ikke helt og fuldt ”garantere” – men jeg kan godt love, at den lykke som værket udsiger ikke blot ligger for enden af vejen – men simpelthen ER vejen –


At netop den oplevelse af lykke og taknemlighed ved tilværelsen og livet lige nu og her – at den bliver man i alt fald inviteret rigtig grundigt indenfor til at opleve – med alle de kunstneriske virkemidler – som den varierede rejse i poesi og musik overhovedet kan byde på


Og ER man ellers til at OPLEVE serier – og gennemleve lange forløb – som Harry Potter, Ringenes Herre o.s.v. – så ER HÉR i alt fald muligheden for at HØRE en HEL og HELHEDS-ORIENTERET serie af 7 sammenhængende verdens- og dannelses-rejse-albums – OG SAMTIDIG følge, læse & bladre med i den tilhørende nu-dreje-bog, som rummer overraskende pointer i sin konstruktion – og i sine billeder og skønne REGNBUE-farvesymbolik

Der er noget til alle sanser i dette mangfoldige værk, der rummer musik, poesi og bog-skulpturelle helheds-oplevelser – bl.a. ved, at man ved værkets vendepunkt, i midten af bogen – i det store centrale ”nu” – simpelthen må vende bogen 180 grader om – til et omvendt ”nu” – og herefter læse bogen indefra og ud fra højre mod venstre – Og idet man på den ene forside er startet ved indgangs-porten ”Endelig” slutter man til sidst læsningen/lytningen og fuldender rejsen ved udgangs-porten ”Uendelig” fra bogens anden forside


Bogen og selve kontruktionen af værket er i øvrigt spækket med symmetri og (tal-)symbolik, hvorunder også selve musikken gennemløber alle tonearts-trin på hvert album – samt har en ny tone som start-tone i hvert album, hvor hele værket gennemløber tone- (& farve-) skalaen, med én start- & grundtone (& farve) pr. album


Værket ”nu” er i både tekst, musik og koncept et gennemkomponeret værk, som tilbyder læseren og lytteren en omfattende helheds-oplevelse af rejsen gennem livet – i både det store og det små – i både det fjerne og det dybt nærværende


Værkets form og forløb efterligner naturens måde at formdanne sig holografisk - i en synergi-fremkaldende symmetri - og i en harmoni, der skaber balancerede forbindelser og sammenhænge på kryds og tværs gennem både natur, kultur og værk – i et samlet gensidigt forbundet organisk væredygtigt økosystem


Den gensidige forbundethed med og kærlighed til alt liv – i en meningsfyldt helhed af fortid, nutid og fremtid - er værkets på en gang højeste stræben og stærkeste grundtone