Endelig billede 1

MEDVIRKENDE MUSIKERE:


Lars Daugaard, trommer på sang nr. 95

Peter Vuust, bas på sang nr, 95, 86 og 61

Uffe Steen, el-­‐guitar på sang nr. 95 og 86

Søren Hansen, fflygel på sang nr, 95


Jesper Andersen, trommer og perc. på sang nr, 3, 5, og 12

Morten Musicus Petersen, skalmeje, hakkebræt og håndfløjte på sang nr. 83


Vivi di Bap Kristensen, trommer på sang nr. 12, 31, 36 og 96

Hans Buch, bas på sang nr. 31 og 36


Henrik Birk Aaboe piano og keyboard på sang nr. 10, 31, 36 og 43, programmering på sang 43


Per Kolling, trommer på sang nr. 61

Erik Rasmussen, el-­‐guitar på sang nr. 61


Claus Hassing, guitar og produktion på sang nr. 14 og 74

Jens Fuglsang, bas på sang nr. 14 og 74

Claus Winther, trommer på sang nr. 14 og 74

Jakob O. keyboard på sang nr. 14 og 74


Martin Loeb, tibetansk strubesang på sang nr. 47

Søren Bigum, sitar på sang nr. 47


Harold Whitehorse, indiansk sang og håndtromme på sang nr. 30 ( upcoming )


Svend Segert, keyboard-­‐bas på sang nr. 84


Søren Eppler, guitarer, flygel/piano og keyboard på alle nu-­‐plugged sange og leadsang på sang 1-­‐96 perc. på sang nr. 5, 14, 35, 42, 45, 58, 69, 70, 72, 73, 75, 83, 86, 88 og 90; trommer på sang nr. 5 og 12, bas på sang nr. 3, violin på sang nr. 6, programmering på sang nr. 33 og 59


TEKST OG MUSIK:


Søren Eppler, tekst og musik til alle 96 sange nr. 1-­‐96 – undtaget melodien til hhv. sang nr. 13 ved Henrik Birk Aaboe og melodien til sang nr. 84 ved Svend Seegert