nu

Uendelig

Endelig billede 1

Ved vejs ende begynder alting forfra: nu
Dette værk indeholder en rejse gennem
7 energi- og bevidstheds-niveauer
Nogle kalder disse niveauer chakraer
I andre sammenhænge kaldes de for
grundenergier
som al evolution følger
individuelt og kollektivt/universelt

Sanger og sangskriver Søren Eppler
har skabt denne rejse ud af 96 sange
gennem 7 kontinenter og 7 chakraer
Som læser/lytter af værkets sange
starter du "Endelig" fra den første sang
og bevæger dig ind mod værkets centrum,

omdrejnings-punktet "nu"

det drejer sig om et centralt øjeblik i hele vores historie
hvorfra du lytter/læser indefra og ud, fra højre mod venstre
& ender ved slutningen/ny start kaldet "Uendelig"

Værkets sange og drejebog kan du nu erhverve på streaming-portalen www.soereneppler.nu/
som afspiller alle sangene fra de 7 albums
Den musikalske rejse gennem verdens
dele
er udformet, så hver af de enkelte dele
følger mønsteret for udfoldelsen af det
hele

Hver enkelt sjæl
spejler
alle verdens sjæle

Endelig billede 2


et kosmisk glimt
gennem
alle verdens dele