Shop

Et billede af nu bogen

nu

Album 1
Album 2
Album 3
Album 4
Album 5
Album 6
Album 7

Abonner på nu-værkets 7 albums og få adgang til alle 96 sange for 96 kr. om året
- eller køb permanent adgang for 288 kr.

Køb abonnement
96 kr. om året

Køb Permanent Adgang
288 kr.

Album 1
Album 2
Album 3
Album 4
Album 5
Album 6
Album 7
Et billede af nu bogen

en sanghistorie gennem

7

kontinenter og chakraer

Køb nu-bogen med den hele sanghistorie af tekster og poesi,
den ydre verdensrejse og den indre udviklings-rejse,
original grafik, symboler og billeder omkring
de 7 albums og de 7 kapitler med 96 sange

288 kr. eks. fragt

et kosmisk glimt

gennem

alle verdens dele

Et billede af nu bogen

un

Album 1
Album 2
Album 3

Presentation in 2022

Et billede af nu bogen

Shop nu